Thu. Jun 13th, 2024

Spoštovane judoistke in judoisti, prijatelji našega športa,

letos, na svetovni dan juda, častimo 160. obletnico rojstva ustanovitelja juda dr. Jigora Kana. Živel je v obdobju velikih sprememb, ko so Japonci z novostmi iz zahoda želeli vplivati na svoje starodavno izročilo, mojster Kano pa je v tistem obdobju poskrbel, da je judo postal eden od ključnih stebrov prvotne, tradicionalne družbe, temelječe na izvornih japonskih vrednotah bušida in zena. Izjemen je tudi dr. Kanov doprinos k razvoju izobraževanj in organizaciji modernega športa tako na Japonskem kot širše v Aziji. Svoje ideje o judu pa je predstavil po vsem svetu. Menil je, da družba potrebuje zdrave, izobražene in duhovno bogate ljudi, ki s svojim znanjem in delovanjem prispevajo k družbenem in siceršnjem napredku. Naslanjal se je na tradicijo vseživljenjskega izobraževanja. Dosegel je poučevanje juda v šolah ter se zavzemal za socialno vključenost na različnih družbenih ravneh. V osnovna principa »maksimalna učinkovitost« (jap.seiryoku zenyo) in »vzajemna korist« (jap. jita kyoei), je zajel bistvo juda. Spodbujal je h krepitvi telesa z vadbo obrambe in napada, pozival je k urjenju uma in želel, da judoisti svoje delovanje v družbi usmerimo v skupno korist. Sporočila in dediščina velikega mojstra so pomembna še danes. V svetu hitrega razvoja, socialne raznolikosti in distance se v sodobni družbi vse bolj kaže potreba po potrpežljivem sprejemanju in uresničevanju njegovih naukov.

V Sloveniji judo gojimo in gradimo že skoraj sedem desetletij. Neprecenljiva pot nas je od skromnih začetkov vodila do Olimpa, kjer so naše olimpijke in druge uspešne judoistke in judoisti kronali desetletja predanosti, stalnega razvoja in strokovnosti mnogih generacij, ki so prispevali k utrjevanju, repoznavnosti in uspešnosti našega športa. Judo zveza Slovenije je danes ponosna in ena najuspešnejših članic Evropske in svetovne judo zveze. Častitljiva obletnica, ki jo danes obeležujemo, naslavlja pomen tradicionalnih vrednot v sodobni družbi, posebej v času, ki ga živimo v tem obdobju. Naj nas vrhunski uspehi in vrednote juda opogumljajo pri premagovanju trenutnih in prihodnjih izzivov. Naj bo danes priložnost, da se poglobljeno zazremo v korenine našega športa, njegove vrednote in sporočila dr. Kana. Ne glede na negotovost prihodnosti naj bo etika juda vselej vodilo našega delovanja. Prispevajmo, da bo slovenski judo – judo za vse tudi v prihodnje, naše vrhunske judoistke in judoisti pa motiv, upanje in moč tako mlajšim generacijam kot celotni družbi!

Zahvaljujem se vam za vaš neprecenljiv prispevek pri ustvarjanju slovenskega juda. Hkrati vam izrekam zahvalo za pogum in predanost pri delu z mladimi v obdobju posebnih izzivov.

Vse najboljše ob svetovnem dnevu juda in ostanite zdravi!

Please follow and like us: