KONTAKT


Email: prsajudo@gmail.com
Naslov: Cesta Zore Perello – Godina 3, Koper, Slovenija
Telefon: +386/31/354-713