GOKYO


Dai-ikkyo (skupina 1)

                      DEASHI BARAI                                                     HIZA GURUMA                                                      SASAE TSURI KOMI ASHI                                               UKI GOSHI                                                                             [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ZZGiF-hR1Nk” ]                                                   [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/dxB0gwpjm8M” ]                                                          [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/Ew9IWfmHVqU” ]                                                      [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/bQQkhK17du8″ ] 

                         OSOTO GARI                                                              O GOSHI                                                                  OUCHI GARI                                                                    SEOI NAGE                                                                         [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/dNCV0GqWUwQ” ]                                                    [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/WRfQh_b5gKY” ]                                                       [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/pCCvc46rZRs” ]                                                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/z3l026jfnMk” ] 

 

Dai-nikyo (skupina 2)

                        KOSOTO GARI                                                           KOUCHI GARI                                                              KOSHI GURUMA                                                       TSURIKOMI GOSHI                                                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/Gnj7yAJYMzo” ]                                                       [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/oa2bMJogcHI” ]                                                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/tEHMxFK-5kw” ]                                                        [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/Yjtl5DpANso” ]                       OKURI ASHI BARAI                                                   TAI OTOSHI                                                                  HARAI GOSHI                                                          UCHI MATA                                                                               [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/kNbDkHC1nR8″ ]                                                 [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/7ZHnODowu-s” ]                                                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/qCdcgq8SxbM” ]                                                     [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/R2LQAAfDDQY” ] 

 

Sankyo (skupina 3)

                         KOSOTO GARKE                                                       TSURI GOSHI                                                                 YOKO OTOSHI                                                       ASHI GURUMA                                                                        [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/eu6lvuup6wc” ]                                                    [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/zsPWm5EOD3w” ]                                                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/yYlBOrliDKg” ]                                                     [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/z3IOl5qri-s” ]                           HANE GOSHI                                                 HARAI TSURIKOMI ASHI                                               TOMOE NAGE                                                               KATA GURUMA                                                                     [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/Br6ACWi34rA” ]                                                       [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/cHkm4-pHltc” ]                                                    [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ly6Jkh2PWA4″ ]                                                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/kmPKDNcuDzs” ] 

 

Yonkyo (skupina)

                            SUMI GAESHI                                                TANI OTOSHI                                                                       HANE MAKIKOMI                                                       SUKUI NAGE                                                                         [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/UduCwTvsKPU” ]                                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/qPQaG0t6qMU” ]                                                                     [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/txN28V9kKBM” ]                                                     [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/b7nEwxoFaiY” ]                              UTSURI GOSHI                                             O GURUMA                                                                             SOTO MAKIKOMI                                                      UKI OTOSHI                                                                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ymIxdaMAzUY” ]                                         [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/576gz611Wf8″ ]                                                                          [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/gvjCGlm6oMA” ]                                                  [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/7BisSO-gtTY” ]                 

                         

Gokyo (skupina 5)

                      OSOTO GURUMA                                               UKI WAZA                                                                                YOKO WAKARE                                                     YOKO GURUMA                                                                   [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/BF8eZwSAAqU” ]                                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/rjQHEOScVRE” ]                                                                        [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ZSPggwvzcEg” ]                                                     [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/lona6NFXFDM” ] 

                         USHIRO GOSHI                                                   URA NAGE                                                                                 SUMI OTOSHI                                                     YOKO GAKE                                                                        [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/OvxrwFp2Wv4″ ]                                              [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/r3jiHZ-bdvw” ]                                                                          [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/g6IEpdwMz9U” ]                                              [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/6gPVWM_hSK4″ ] 

 

Habukareta Waza (tehnike 1895 gokyo)

Obi Otoshi                              [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/Pw0j16APlzU” ]                                        Daki Wakare                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ua1kAQPYEWI” ] 

Seoi Otoshi                             [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/WLSx18XlRsQ” ]                                      Hikikomi Gaeshi                       [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/FNCgg2U9JO8″ ] 

Yama Arashi                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/Mb-9UGeB7cg” ]                                     Tawara Gaeshi                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/QHEitGtiYoA” ] 

Osoto Otoshi                          [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/qwCiyBO6Q-k” ]                                       Uchi Makikomi                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/dt178INzPh0″ ] 

 

Shinmeisho No Waza (novo sprejete tehnike)

Morote Gari                            [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/cxICy5Mp-Hc” ]                                        Kuchiki Taoshi                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/w_uEBYKzfRE” ] 

Kibisu Gaeshi                         [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ZkzQoOdX0eM” ]                                        Uchi Mata Sukashi                    [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/FE4kY-iRWyQ” ] 

Daki Age                                  [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/rzZtx7Is3fY” ]                                        Tsubame Gaeshi                       [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/gmODotjx5jM” ] 

Kouchi Gaeshi                        [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/DJHoJGVJZAE” ]                                         Ouchi Gaeshi                             [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/T-k7n9Yrmc0″ ] 

Osoto Gaeshi                          [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/WZzAoUgPNc8″ ]                                         Harai Goshi Gaeshi                  [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ZwVuK7ylJQU” ] 

Uchi Mata Gaeshi                   [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/kY1fdYVe_gk” ]                                        Hane Goshi Gaeshi                   [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/0A6w0hSV1Js” ] 

Kani Basami                             [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/EHtmHICPjvo” ]                                      Osoto Makikomi                         [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/zPj5R8pdS6g” ] 

Kawazu Gake                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/Vn9I_Q_0298″ ]                                      Harai Makikomi                           [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ZDb4qaMAgOI” ] 

Uchi Mata Makikomi               [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/ouadMdOeSBo” ]                                     Sode Tsurikomi Goshi                 [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/SNmklMA-eZ0″ ] 

Ippon Seoinage                         [maxbutton id=”3″ url=”https://youtu.be/z3l026jfnMk” ]